Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków
e-mail:spzzoz@wp.pl
http://www.szpital-wyszków.com.pl

tel.

centrala - 29 74 376 00
kancelaria dyrekcji - 29 743 76 11
faks - 29 743 76 05

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.