Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MONAR"

ul. 3 Maja 65, 07-200 Wyszków
tel/fax: 29 742 97 97, 501 617 390
e-mail: monarwyszkow@interia.pl
www.monarwyszkow.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny - prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.